Tetsed logo

AMAÇLARIMIZ

 • Günden güne büyüyen sektörümüzü tüm resmi ( İlgili bakanlıklar , ticaret odaları v.b. ) ve gayrı resmi ( oteller , organizasyon firmaları , diğer sektör dernekleri ) muhataplara karşı temsil etmek , bu muhataplar ile görüşmeler yaparak , sektörel sorunlarımızı ve beklentilerimizi birinci ağızdan aktarmak ,
 • Üye firmalar arasındaki iletişim ve bağı güçlendirmek , tanışıklığı arttırmak ,
 • Ülke çapında sektörel envanter (faaliyet gösteren firma ve çalışan sayısı gibi ) eksikliğini tamamlamak , sağlıklı bir veritabanı oluşturmak ,
 • Sektörün ortak kararlar alabilme yeteneğini arttırmak ,
 • İş kolumuzun sorunlarına doğru , kalıcı çözümler üretmek ,
 • Sektörel itibarı korumak ,
 • Sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ,
 • Anlık gelişen sektörümüzün birlikte hızlı kararlar almasını gerektiren durumlarda bir aksiyon noktası oluşturmak ,
 • Sektörümüzün kalifiye eleman açığını gidermeye yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, nitelikli eleman yetişmesine katkı sunmak ,
 • İş güvenliği / iş sağlığı konularına eğilmek ve mesleki standartların oluşturulması amaçlı toplantılar düzenlemek.

HEDEFLERİMİZ

 • Ticaret odaları nezdinde girişimlerde bulunmak , yeni bir nace kodu oluşturmak ve üye firmaları bu kod altında birleştirmek. böylece sektörel envanteri oluşturmaya başlamak.
 • Meb ve belli okullarla iletişime geçmek . nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sunmaya başlamak . ayrıca dernek üyesi firmaların çalışanlarına yönelik eğitim , workshop faaliyetleri yapmak .
 • Mesleki standartları oluşturmak ve artan üye sayısı ile birlikte bu standarların yaygınlaşmasını sağlamak.
 • Ülke çapında belli illerde temsilcilikler oluşturmak.
 • 500 üye firma hedefine ulaşmak ve bunu aşmak. bu sayede «meslek odası « hedefini gerçekleştirmek.
 • Böylece sektöre yeni girecek firmalara odaya kayıt olma ve mesleki yeterliliklere uyma zorunluluğu getirmek.
 • Bir lokal sahibi olmak.
 • Dünya çağındaki meslek örgütlerine (örn : plasa ) üye olmak ve ülkesel muhatap kabul edilmek.